KELKİT

 

TARİHİ : VII. Yüzyılda bu bölgeye gelen Peçenek Türklerinin birinin reisi olan Kilki Bey adına bu günkü Kelkit kurulmuştur. Daha sonraları Roma, Selçuklu, İlhanlı ve Akkoyunluların hakimiyetine girmiştir. 1916 yılında Ermeni-Rus istilasına uğramış, 17 Şubat 1918 günü düşman istilasından kurtulmuştur. Kelkit Trabzon iline bağlı iken 1925 yılında Gümüşhane iline bağlanmıştır.

 

COĞRAFİ YAPISI: Kelkit, Doğu Karadeniz Bölgesinde; doğusunda Köse İlçesi, batısında Şiran ilçesi, kuzeyinde Gümüşhane ili, güneyinde Erzincan ili ile çevrilidir. Rakımı 1412 m.dir. Genellikle engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Tarıma elverişli olarak Özlüce Vadisi ve Koşmaşat Vadisi bulunmaktadır. Kelkit Çayı, Çimen Dağlarından çıkan ve Yeşilırmak’ı besleyen en büyük koldur. Kelkit iklim olarak Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi arasında bir iklim geçişi teşkil eder. Yazlar kurak, kış ve bahar ayları yağışlı geçer.

 

NÜFUS: Kelkit İlçesi 2013 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre; köy nüfusu 27.100, merkez nüfusu 14.454 olmak üzere toplam nüfusu 41.554’ tür.

 

İDARİ DURUM: Kelkit 1840 yılında ilçe haline gelmiş, halen 5 belde ve 78 köy kuruluşu vardır. Yerleşim genel olarak toplu haldedir. Nüfus yoğunluğu tarım arazisi üzerinde daha yoğundur. Devlet ile halk arasındaki ilişkiler çok iyi düzeydedir.

 

SOSYAL DURUM: Kelkit ilçesi Gümüşhane iline bağlı olmasına rağmen Erzincan ili etkisinde kalmıştır. Özellikle yaz aylarında halk bağ,bahçe ve eğlence yerlerinde hayat geçirmektedir.

 

EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU: İlçe merkezinde 1 lise, 1 imam hatip lisesi, 1 çok programlı meslek lisesi, 7 ilköğretim okulu olup, belde ve köylerimizde toplam 51 ilköğretim okulu vardır.

Halkın eğitimiyle ilgilenen halk eğitim merkezi müdürlüğü olup, başta zilli kilim dokuma kursları olmak üzere çeşitli dallarda kurslar açılmaktadır. İlçe merkezinde ve Ünlüpınar beldesinde olmak üzere iki halk kütüphanesi vardır.

 

EKONOMİK DURUM: Ekonomide büyük yeri tarım ve hayvancılık kaplar. İlçede genel olarak mera hayvancılığı yapılmakta ise de, son yıllarda ahır besiciliğine yönelik hayvancılık yapılmaya başlanmıştır.

İlçemizin simgesi haline gelen zilli kilim dokumacılığı da son yıllarda büyük önem görmektedir.

 

ULAŞIM: ilçemiz Gümüşhane ve Erzincan illerine devlet yoluyla bağlı olup, Erzincan iline 76 km., tamamı asfalt, Gümüşhane’ye 60 km. olup, 10 km. stabilize, geri kalan kısmı asfalttır. Hemen hemen Türkiye’nin her tarafına otobüslerle ulaşım sağlanmaktadır. Bunun yanında Gümüşhane, Trabzon ve Erzincan İllerine günlük minibüs yolcu taşımacılığı vardır. Ulaşım yönünden ilçenin herhangi bir sıkıntısı yoktur.